Jsorribes

Josep Sorribes (València 1951) és professor de la Facultat d´Economia de la Universitat de València. Especialista en economia regional i urbana, s´ha dedicat al llarg de molts anys a l´anàlisi i investigació de la història i  situació actual de València i la seua àrea metropolitana, combinant sempre l´anàlisi teòrica i les experiències d´altres indrets amb la realitat econòmica, social i política del seu entorn més inmediat. Cap de Gabinet de l´Ajuntament de València amb Ricard Perez Casado (1983-1988) és també col.laborador habitual d´El País i ha participat en altres publicacions periòdiques  de caire força divers i en un elevat nombre de Congressos.

Autor de nombrosos articles, llibres col.lectius i llibres  d´autor, convé citar com a més importants i significatius  Desarrollo Capitalista y Proceso de Urbanización en el País Valenciano 1960-1975 (IVEI 1985); Comprendre i gestionar la Ciutat (Universitat de València 1997); La Ciutat Desitjada. València entre el passat i el futur (Tàndem Edicions 1998); Las Áreas Metropolitanas: analisis teórico y  experiencia comparada (Consell Metropolità de l´Horta 1999); Las ciudades del Siglo XXI: el reto de la sostenibilidad (UNED-Alzira 2001); Un País de Ciutats o les Ciutats d´un País (PUV 2002); Rita Barberá: el pensamiento vacío (Faximil Edicions Digitals 2007); València 1808-1991: en Trànsit a Gran Ciutat (director) (Biblioteca Valenciana 2007) i València: un ciutat manifestament millorable (Faximil Edicions Digitals 2010).

Esta web utiliza cookies con una finalidad estadistica y para mejorar su navegación