Aquest seminari tracta d'analitzar els reptes i problemes que afronta la UE després de la pandèmia del Coronavirus, però també després de la guerra d'Ucraïna, que va esclatar el 24 de febrer de 2022 i les conseqüències del qual de tota mena –polítiques, econòmiques, socials i de seguretat– han vingut a agreujar la situació i a accentuar encara més alguns dels problemes que la pandèmia havia ja provocat. Problemes dels quals la UE començava ja a recuperar-se d'una manera lenta, gràcies precisament a les importants mesures econòmiques de recuperació i resiliència –el pla “Següent Generació”– que la UE va adoptar al juliol de l'any 2020, però que requereixen encara de noves mesures per a poder superar la greu crisi provocada per la guerra.

Així, les deu conferències del seminari s'ocupen de temes com ara la descripció del conflicte d'Ucraïna, el seu origen i les seves possibles sortides, i la posició de la UE sobre aquest tema; la Conferència sobre el futur de la UE i la possible reforma de la Unió; els problemes relatius a la defensa dels valors de la UE, especialment pel que fa a l'Estat de Dret; la política de defensa de la UE davant els nous desafiaments; la relació de la UE amb els països del Magreb; el paper de l'educació en el desenvolupament de la cultura democràtica en el si de la UE; el desenvolupament de les polítiques d'igualtat a l'UE; la defensa dels drets fonamentals i els reptes que aquests afronten en el si de la UE; la política de medi ambient i el Pacte Verd de la UE; i la governança econòmica de la UE en la situació actual i les seves possibles reformes. Coordina: Antonio Bar Cendón, Departament de Dret Constitucional i Ciència Política de la UV. [+]

Visto 45 veces
Valora este artículo

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-72/22 PPU (Valstybės sienos apsaugos tarnyba) de 30 de junio de 2022
Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Politique d’asile et d’immigration – Directive 2011/95/UE – Article 4 – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Articles 6 et 7 – Normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale – Article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Directive 2013/33/UE – Article 8 – Placement en rétention du demandeur – Motif du placement – Protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public – Placement en rétention du demandeur d’asile en raison de son entrée irrégulière sur le territoire de l’Union
Dans l’affaire C-72/22 PPU, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie), par décision du 2 février 2022, parvenue à la Cour le 4 février 2022, dans la procédure M.A. en présence de: Valstybės sienos apsaugos tarnyba (Curia, 30.6.2022)

Visto 49 veces
Valora este artículo

Proyecto piloto. Apoyo a medios de comunicación locales y regionales. Convocatoria de propuestas  (CNECT/2022/4365314) para apoyar a los medios locales y regionales que brindan noticias a las comunidades desatendidas. Cierre: 19 de septiembre de 2022 | W3 Comisión Europea. DG CONNECT, 22.6.2022

Visto 54 veces
Valora este artículo

CoverNew LUCAS 2022 sample and subsamples design — Criticalities and solutions — 2022 edition

The Eurostat Land Use/Cover Area frame Survey (LUCAS) is mainly an in-situ survey designed to provide harmonized statistics on Land Use and Land Cover across the European Union. LUCAS 2022 survey covers all EU Member States by observing 400,000 selected points. In addition to the Land cover and Land Use observed at each of these points, further information is collected in order to assess environmental aspects such as the grassland and soil quality. [+]

Visto 55 veces
Valora este artículo

CoverEURONA — Eurostat review of national accounts and macroeconomic indicators — 2022 edition

EURONA is an open access, peer reviewed, scholarly journal dedicated to National Accounts and Macroeconomic Indicators. EURONA aims at providing a platform for researchers, scholars, producers and users of macroeconomic statistics to exchange their research findings. [+]

Visto 47 veces
Valora este artículo

CoverEmpowering society by reusing privately-held data for official statistics — A European approach — 2022 edition

This publication is the final report of the High-Level Expert Group on facilitating the use of new data sources for official statistics. The Expert Group, which consisted of independent experts of various backgrounds, was set up by the Commission to advise and assist Eurostat regarding Business-to-Government data sharing for official statistics in the context of the data strategy of the Commission. [+]

Visto 44 veces
Valora este artículo

Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea en el asunto T-306/20 (Hijos de Moisés Rodríguez González, SA/EUIPO - Irlande y Ornua (La Irlandesa 1943)) de 30 de junio de 2022
Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca figurativa de la Unión La Irlandesa 1943 — Causas de nulidad absoluta — Declaración de nulidad por parte de la Gran Sala de Recurso de la EUIPO — Pruebas presentadas por primera vez ante el Tribunal General — Fecha pertinente para el examen de una causa de nulidad absoluta — Marca que puede inducir al público a error — Artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento (UE) 2017/1001] — Mala fe — Artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001]
En el asunto T-306/20, Hijos de Moisés Rodríguez González, S. A., con domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), representada por el Sr. J. García Domínguez, abogado, parte recurrente, contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por los Sres. A. Folliard-Monguiral, D. Hanf y E. Markakis, en calidad de agentes, parte recurrida, y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Gran Sala de Recurso de la EUIPO fue Irlanda (Curia, 30.6.2022)

Visto 56 veces
Valora este artículo

CoverIncreasing achievement and motivation in mathematics and science learning in schools.
Luxembourgo: OPOCE, 2022. Eurydice Report

In our fast-changing and technology-driven societies, education in mathematics and science is crucial for ensuring that children and young people have the necessary skills, knowledge and mind-set to be responsible and active citizens. Despite the emphasis on numeracy and scientific literacy in the European Education Area, the share of pupils not reaching basic achievement levels remains considerably above the agreed maximum of 15%.

This report investigates what education authorities across Europe do to strengthen student motivation, raise achievement and help those that are falling behind in mathematics and science. It brings together qualitative Eurydice data on national policies and legislation in 39 European education systems, and quantitative data from several student assessment surveys. The results highlight the importance of allocating sufficient instruction time, providing timely learning support, ensuring specialised teacher training and monitoring student achievement systematically. Ample examples are provided on how the mathematics and science curricula can foster reflection and relate to students’ lives. [+]

Visto 70 veces
Valora este artículo

Esta web utiliza cookies con una finalidad estadistica y para mejorar su navegación