Actividades Centro de Excelencia Jean Monnet

Actividades Centro de Excelencia Jean Monnet

FotoConferencia Lecciones de la pandemia para la UE: los riesgos de una integración a medias, a càrrec de Enrique Feás Costilla. Tècnic comercial, economista de l’estat i investigador sènior associat del Real Instituto Elcano. Organitzen:  Escola Europea de Pensament Lluís Vives, del Vicerectorat de Cultura i Esport, i Centre de Documentació Europea, de la Fundació General de la Universitat de València. Col·labora:  Centre d’Excel·lència Jean Monnet sobre Integració i Globalització.

2020 LorenaSalesConferència El dret de família avui: Europa, què ens has fet?, a càrrec de Lorena Sales. Professora de Dret Internacional Privat. Universitat de Castella-La Manxa. Cicle Les raons d’Europa. Organitza: Escola Europea de Pensament Lluís Vives del Vicerectorat de Cultura i Esport i el Centre de Documentació Europea de la Fundació General de la Universitat de València. Col·labora: Acció Jean Monnet de la Comissió Europea. 

El dret de família és una de les pedres angulars de tota societat, ja que representa un encreuament perfecte entre la globalització que vivim i el manteniment de la tradició jurídica arrelada als codis civils de mig Europa. La progressiva comunitarització que les normes de dret internacional privat pateixen es nota en tot el dret de família internacional, on han de conviure maneres d'entendre la família i les relacions familiars dels estats membres juntament amb les concepcions, més allunyades dels nostres sistemes codificats, dels residents però no nacionals d'un món globalitzat com és el que ens envolta. 

En aquest sentit, la concepció del que s'entén per matrimoni, o les maneres de filiació, fins i tot els efectes patrimonials que les parelles, casades o no, poden organitzar i atribuir-se, ha canviat de manera global gràcies o a causa de formar part de la Unió Europea. En una societat multicultural, amb un marc supranacional cada dia més invasiu de l'ordenament jurídic intern, en un sentit positiu, entendre les transformacions jurídiques que ha suposat la pertinença a la CE en la matèria del dret privat en general, i del dret de família en particular, és l'única manera d'entendre el món que ens envolta.  [más]

Banner

La asistencia a estas Jornadas es totalmente gratuita. Estas Jornadas tienen la consideración de “actividades complementarias” evaluables para los estudiantes de la asignatura “Instituciones jurídicas de la Unión Europea”, Grupo 1D del Grado en Derecho, a quienes se pasará un control de asistencia a cada conferencia. Se concederá un diploma de asistencia a quien acredite su presencia en las cinco conferencias y realice la correspondiente entrega al Profesor Valentín Bou Franch.

Con el apoyo del Programa Erasmus+ de la Unión Europea. Cátedra Jean Monnet. Grant Decision number: 2017-2236. Cofinanciado por: Facultad de Derecho, Universidad de Valencia. Director: Dr. Valentín Bou Franch. Secretaria: Dra. María Torres Pérez. Comité organizador: Karla Zambrano González, Estrella del Valle Calzada, Joan Marc Ferrando Hernández y María Carro Pitarch. Campus de los naranjos. Facultad de Derecho. Universidad de Valencia.

MARTES 3 DE MARZO DE 2020 (AULA N305)
08’40 h.: “La protección de los valores de la Unión Europea”
Dr. D. Valentín Bou Franch. Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Valencia. Catedrático Jean Monnet.

09’30 h.: “La ciudadanía de la Unión Europea”
Dra. Dª. María Torres Pérez. Profesora Ayudante Doctora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Valencia.

JUEVES 12 DE MARZO DE 2020 (AULA N115)
12’30 h.: “La protección de los derechos sociales en Europa”
Dr. D. Luis Jimena Quesada. Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Valencia. Anterior Presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales (Consejo de Europa)

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL DE 2020
12’40 h.: “La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”
Dr. D. Millán Requena Casanova. Profesor Contratado Doctor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Alicante. Director académico de un Módulo Jean Monnet

13’30 h.: “Asistencia consular a los ciudadanos de la Unión Europea”
Dra. Dª. Elena Crespo Navarro. Profesora Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad Miguel Hernández (Elche). Catedrática Jean Monnet

[programa]

Banner

La asistencia a estas Jornadas es totalmente gratuita. Estas Jornadas tienen la consideración de “actividades complementarias” evaluables para los estudiantes de la asignatura “Instituciones jurídicas de la Unión Europea”, Grupo 1C del Grado en Derecho, a quienes se pasará un control de asistencia a cada conferencia. Se concederá un diploma de asistencia a quien acredite su presencia en las cinco conferencias y realice la correspondiente entrega al Profesor Valentín Bou Franch. Con el apoyo del Programa Erasmus+ de la Unión Europea. Cátedra Jean Monnet. Grant Decision number: 2017-2236. Cofinanciado por: Facultad de Derecho, Universidad de Valencia.
Director: Dr. Valentín Bou Franch. Secretaria: Dra. María Torres Pérez. Comité organizador: Karla Zambrano González, Estrella del Valle Calzada, Joan Marc Ferrando Hernández y María Carro Pitarch. Campus de los naranjos, Aula N115. Facultad de Derecho. Universidad de Valencia.

MARTES 3 DE MARZO DE 2020
12’40 h.: “El Brexit y el proceso de paz en Irlanda del Norte”
Dra. Dª. Pilar Pozo Serrano. Profesora Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Valencia

13’30 h.: “La Unión Europea y las Fuerzas Armadas españolas en la crisis de Mali”
Dr. D. Valentín Bou Franch. Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Valencia. Catedrático Jean Monnet

MARTES 10 DE MARZO DE 2020
13’00 h.: “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. 
Dr. D. Carlos Fernández de Casadevante Romaní. Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad Rey Juan Carlos. Catedrático Jean Monnet

LUNES 23 DE MARZO DE 2020
12’40 h.: “La Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y los Derechos Humanos”
Dr. D. Jaume Ferrer Lloret. Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Alicante. Director del Centro de Excelencia Jean Monnet en Alicante
13’30 h.: “La saga judicial del Sáhara ante la Unión Europea”
Dr. D. Javier González Vega. Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Oviedo. Anterior Consejero de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. 

[programa]

2020 TeresaFreixesConferència El reforç dels valors europeus i la Conferència sobre el futur de la Unió, a càrrec de Teresa Freixes Sanjuán. Catedràtica de Dret Constitucional i catedràtica Jean Monnet ad personam. Cicle Les raons d’Europa. Organitza: Escola Europea de Pensament Lluís Vives del Vicerectorat de Cultura i Esport i el Centre de Documentació Europea de la Fundació General de la Universitat de València. Col·labora: Acció Jean Monnet de la Comissió Europea. 

De fa dècades, la Unió Europea pretén acostar-se més a una ciutadania que li reclama respostes als problemes del dia a dia, sense ser molt conscient de quins són les competències que té la Unió i les que tenen els estats membres, sobretot quan aquests tenen, al seu torn, un repartiment intern de competències. Des del Tractat de Lisboa es disposa d’instruments que permeten incidir-hi, però un s’adona que no n’hi ha prou en les circumstàncies actuals, per la qual cosa s'ha obert una “Conferència sobre el futur de la Unió Europea” en què s’han d’abordar les qüestions que poden incidir en aquest acostament entre la Unió i els seus ciutadans. 

El principi de subsidiarietat, el reforç de l'estat de dret, l'eficàcia dels drets de la Carta dels Drets Fonamentals, el diàleg entre tribunals o l'anàlisi de polítiques concretes seran al centre d'uns debats en què es vol implicar la societat civil i no solament les institucions de la UE i/o els governs o parlaments dels estats membres. 

Cal abordar totes aquestes qüestions sense presses, però sense pauses, per fer front als majors desafiaments que avui dia té la Unió Europea: des de nacionalismes i populismes al Brexit, passant pels efectes de la globalització i del repartiment de la riquesa al món, amb una Unió que té ja competències en política exterior i de seguretat.  La Conferència sobre el futur de la UE es presenta, doncs, com un esdeveniment de gran interès per a la ciutadania.  [más]

2020 EmilioOntiverosConferència Europa davant la inestabilitat global a càrrec d’Emilio Ontiveros Baeza, president d’Afi, Analistas Financieros Internacionales. Cicle Les raons d’Europa. Organitza: Escola Europea de Pensament Lluís Vives del Vicerectorat de Cultura i Esport i el Centre de Documentació Europea de la Fundació General de la Universitat de València. Col·labora: Acció Jean Monnet de la Comissió Europea.

2020 invitaciónUCVEl Instituto de Estudios Europeos la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y la Catedra Beterlgeux para el Desarrollo de una Economía Sostenible, se complacen en invitarle al debate: Economía circular y su marco jurídico europeo, que tendrá lugar el viernes 24 de enero a las 9:00 horas, en el Casino de la Agricultura de la ciudad de Valencia, con la participación de D. Daniel Calleja: Director General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Con al apoyo del programa Erasmus+ de la Unión Europea en el marco de la Acción Jean Monnet.

 

2020 casinodeagricultura

CoverConferència magistral del cicle Manuel Marín
El món que ens ve, a càrrec de Josep Piqué Camps (ex ministre d’Assumptes Exteriors del Govern d’Espanya)
Cicle Las raons d’Europa. Escola Europea de Pensament Lluís Vives
Dimecres 18 de desembre de 2018. 18 h.
Paraninf. Centre Cultural La Nau

LogoCafé amb projectes: 30 anys de l’Acció Jean Monnet
Dimecres, 11 de desembre de 2019. 11 h.
Col.legi Major Rector Peset. Aula de Seminaris
Facebook: https://www.facebook.com/events/3025263417698118/
Monogràfic sobre els estudis sobre el procés d’integració europea en les universitat valencianes i presentació del projecte de Centre d’Excel·lència Jean Monnet de la Universitat de València concedit a la Universitat de València en la candidatura dirigida per Cecilio Tamarit.

Página 1 de 2

Esta web utiliza cookies con una finalidad estadistica y para mejorar su navegación