Publicado en Cursos

Polítiques del desconcert: del Brexit a Bolsonaro | Barcelona. 8-11 julio 2019. Cursos d’estiu Universitat de Barcelona

Martes, 04 Junio 2019 16:09

Podem dir que som en l'era del desconcert atesa la gran desorientació de la gent, els intel·lectuals i la classe política. I és que s'ha trencat el concert teòric, pràctic, ideològic i de partits de després de 1989-1991. Tenim lluites constituents per concertar el nou marc global hegemònic, i proliferen forces (com ara les tecnològiques), tendències i nous marcs que escindeixen la societat. Les «polítiques del desconcert» són una problemàtica global amb sorprenents lligams internacionals, que al principi es generaren bàsicament des de les esquerres però que avui ho fan des de la ultradreta. 
En el curs s'aporten coordenades crítiques per orientar-se i s'analitza gran part de l'enorme bibliografia generada els darrers (pocs) anys. Així mateix, es compara el moment actual amb altres de similars, com els «desconcertants» anys trenta, la caiguda del mur de Berlín i l'URSS, l'11 de setembre de 2001 o les guerres neoconservadores. S'estudien críticament les noves problemàtiques sorgides en els eixos politicosocials de la redistribució, del reconeixement i del xoc «nosaltres-ells»; s'apunten dificultats creixents, com ara la fi del treball massiu, les noves tecnologies, un nou equilibri geopolític... i es reflexiona sobre les possibilitats reals que se'ns obren per al futur. [+]

Modificado por última vez en Martes, 04 Junio 2019 16:20
Visto 86 veces
Valora este artículo
(0 votos)
Etiquetado como

Esta web utiliza cookies con una finalidad estadistica y para mejorar su navegación